Qui định Dịch vụ và Bảo hành

  1. Thời hạn bảo hành

Tất cả sản phẩm chính hãng GREENO được bảo hành theo thời gian được qui định trong phiếu bảo hành. Thời hạn bảo hành sản phẩm là 12 tháng được tính kể từ ngày mua được ghi căn cứ trên phiếu bảo hành và/ hoặc tem bảo hành. Hoặc 15 tháng kể từ ngày sản xuất được ghi trên sản phẩm.

  1. Điều kiện bảo hành

Sản phẩm sẽ được bảo hành nếu thoả mãn các điều kiện sau:

  1. Sản phẩm còn trong hạn bảo hành
  2. Phiếu bảo hành đầy đủ thông tin: tên máy, model, ngày sản xuất, tên khách hàng, số điện thoại, địa chỉ, ngày mua….
    Tem bảo hành phải còn nguyên vẹn, không rách rời, tẩy xóa.

Mẫu phiếu bảo hành GREENO